Psykologer Föreläser - Malmö

24 apr 2018 18:15 - 20:15

Sofielunds Folkets Hus, Rolfsgatan 16, Malmö

Vad innebär det att vara ung vuxen i dagens samhälle?

Om utvecklingskriser, med fokus på ung vuxenålder

Hur kommer det sig att vårdkonsumtion och självrapporterad psykisk ohälsa har ökat i ung vuxenålder? Hur kommer det sig att vissa individer, under denna period som ofta är förknippad med högtflygande planer på äventyr och sökande, inte kommer vidare utan snarare stannar upp i livet? Vi tittar på några förklarande faktorer och vad som generellt utmärker denna livsfas, ur ett utvecklingspsykologiskt och samhälleligt, kulturellt perspektiv.

Johanna Månsson, leg. psykolog och fil. dr., disputerade 2015 i utvecklingspsykologi, med en avhandling om extremt prematurfödda barns utveckling. För närvarande arbetar hon som psykolog och forskare inom neonatalvården vid Skånes universitetssjukhus och har undervisat i flera år på psykologprogrammet vid Lunds universitet.

Varmt välkomna!

För mer info: http://www.godalivet.org/…/vad-innebar-det-att-vara-ung-vu…/

https://www.facebook.com/events/413329112461534/

Psykologer Föreläser är en del av föreningen Det Goda Livet och samarbetar med Studiefrämjandet & Sofielunds Folkets Hus.

Ticket 496588

Ej tillgänglig