Poulenc Poulenc Poulenc

16 apr 2019 12:30 - 13:30

Kungasalen, Kungl. Musikhögskolan, Valhallavägen 105, 115 51 Stockholm

Sonater för oboe, tvärflöjt och klarinett.

Vi tar oss tillbaka till 1960talets Frankrike och kompositören Francis Poulencs sista levnadsår. Tre sonater för tre olika instrument framförs av studenter vid den klassiska institutionen. 

Sonate pour hautbois et piano (1962)
Sonate pour clarinette et piano (1962)
​​​​​​​Sonate pour flûte et piano (1957)

Sabina Scott – oboe
Astrid le Clercq – klarinett
Kajsa Nilsson – tvärflöjt
Katarina Ström Harg – piano
Erik Lanninger – piano
Georg Öquist – piano