"poco forte"

26 maj 2019 15:00 - 17:00

Nathan Milsteinsalen, Kungl. Musikhögskolan, Valhallavägen 105, 115 51 Stockholm

En kammarkonsert med Träblåset.

Musik av Nielsen, Poulenc m.fl.