PMS & PMDS - En temadag om ny forskning och behandlingar

21 nov 2018 09:00 - 12:00

Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, 111 52 Stockholm

PMDS är en folksjukdom som ofta misstolkas som PMS. Det gör att många drabbade går genom livet utan rätt kunskap och adekvat hjälp mot sina besvär. Av de kvinnor med diagnosticerad PMDS tillbringar drygt 50% av sin fertila ålder i depressivt tillstånd. En odiagnostiserad sjukdom leder ofta till problem på både arbetsplatsen, i hemmet och kan leda till oönskade problem i nära relationer.

Under temadagen kommer legitimerade psykologerna Ulrike Braun och Susanna Johansson föreläsa om hur kognitiv beteendeterapi kan hjälpa vid PMS och PMDS. Torbjörn Bäckström från Umeå universitet, samt forskare på Asarina Pharma, berättar om nya rön inom forskningsområdet.

Närvarar under dagen gör även Kakan Hermansson, Paula Fenjima Manrique och Lisa M Eriksson. Moderator är Josefin Dahlberg. Temadagen arrangeras av Isabel Lindström, projektledare och initiativtagare, och organisationen Bättre än de flesta. Dagen görs i samarbete med Asarina Pharma.

Betald biljett

Stängd