PANOPTIKON

9 nov 2013 19:28 - 10 nov 2013 00:30

Institutet, Sockerbruket, 41476 Göteborg

Välkommen till Institutet. För en kväll öppnar Sockerbrukets portar upp till det beryktade Institutet – en David Lynch-doftande skenvärld fylld av samtidskonst, där det ordnade lever sida vid sida med det godtyckliga och där ingen går säker. Möt installation, performance, dans, video, dröm och verklighet. Medverkande är Andreas R Andersson, Aurelia le Huche, Jeanette Langert & Dan Langeborg, Konstkollektivet Snö, Minna Forssberg, Peter Eccher, The non existent center, Skup Palet och Teater UNO. Många av verken är nyproducerade inför Panoptikon.

Då din ansökan om tillfälligt uppehållstillstånd på Institutet blivit beviljad och du klarat dig genom tullen, börjar resan genom en serie lösryckta imitationer av situationer, karaktärer och platser: efterbildningar av samhällets institutioner. I små sektioner slussas Institutets nya medborgare runt i en rad olika rum och skeenden. Vissa får en anställning, andra förvisas från systemet. En ny vändning väntar runt varje hörn i en kamp mellan det som för stunden är förbjudet och det som för stunden är tillåtet. Liksom karaktären K i Franz Kafkas roman Slottet, är målet att nå fram till Institutets innersta rum, där Drottningen regerar och där kampen om Det utkämpas. I periferin verkar en hemlig motståndsrörelse växa fram. Kanske är lärdomen att makten inte enbart är benhård och obarmhärtig, utan på samma gång stimulerar till njutning, lust, begär och skratt – att makten är en lek.

Föreställningen är ca 120 min lång och det finns 12 olika starttider.

En filial till Institutet finns under kvällen på A N D R A S I D A N i Stockholm.

Läs mer om Panoptikon och de medverkande på acephale.se, på facebook och i facebookeventet.


Panoptikon är en del av GIBCA Extended, och genomförs med stöd av Göteborgs stad och Göteborg & co. Vi vill även rikta ett stort tack till 3:e våningen, KKV GBG, Improverket och Nordiska folkhögskolan.

Om Acéphale: Acéphale är fria konstnärliga produktioner där föreställningar om vad en konstutställning kan vara utmanas. Genom att låta olika konstformer mötas och samspela, skapar Acéphale ett unikt och särpräglat innehåll. Med olika teman som utgångspunkt, och med det mystiska och ockulta som återkommande inslag, hämtar Acéphale inspiration från historien och samtiden. Acéphale produceras i samarbete med Naïvité.

Grupp I - Kl. 19.28

Ej tillgänglig

Grupp II: Kl. 19.43

Ej tillgänglig

Grupp III: Kl. 19.58

Ej tillgänglig

Grupp IV: Kl. 20.13

Ej tillgänglig

Grupp V: Kl. 20.28

Ej tillgänglig

Grupp VI: Kl. 20.43

Ej tillgänglig

Grupp VII: Kl. 20.58

Ej tillgänglig

Grupp VIII: Kl. 21.13

Ej tillgänglig

Grupp IX: Kl. 21.28

Ej tillgänglig

Grupp X: Kl. 21.43

Ej tillgänglig

Grupp XI: Kl. 21.58

Ej tillgänglig

Grupp XII: Kl. 22.13

Ej tillgänglig