Orkar Ukraina reformera sig?

Sedan majdanrevolutionen 2013/14 har Ukraina genomgått stora förändringar. Å den ena sidan ett mer demokratiskt styre, å den andra sidan ett krig i landets östra delar genom rysk inblandning. Konflikten i Donbas, som redan lett till att 10 000 människor dödats, har väckt stor internationell uppmärksamhet.

Men vad har hänt med den inhemska demokratiseringen? Några framsteg har gjorts: en decentralisering, vissa ekonomiska reformer, en antikorruptionsdomstol. Men alltjämt domineras ekonomin av oligarker, korruptionen är utbredd och rättväsendet har stora brister.

Hur är situationen egentligen i Ukraina? Vilka är förutsättningarna för en önskvärd reformering av landet?

Seminariet hålls på engelska.

Medverkande:
Olena Tregub, knuten till ukrainska Transparency International, tidigare ansvarig för biståndet från utlandet vid Ukrainas ekonomiministerium, 
Hanna Söderbaum, doktor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet, specialist på oligarkernas inflytande i landet
Alina Zubkovich, forskare vid Södertörns högskola, biträdande direktör för kulturorganisatiinen Ukrainian Institute in Sweden.

Samtalsledare:
Olof Kleberg, journalist

Lokal: Sandlersalen, plan 1.
Observera att föreläsningssal kan ändras vid behov. Uppdaterad information om föreläsningssal finns alltid på skärmarna i ABF-husets entré. Välkommen!

Ordinarie

Ej tillgänglig

Student, pensionär, arbetssökande

Ej tillgänglig