Ny musikteater: Devisingprojekt

3 okt 2019 18:00 - 19:00

Högskolan för scen och musik, Jacobsonteater, A303, Fågelsången 1, 412 56 Göteborg

Studenter från musik- och ljudproduktionsprogrammet årskurs två bjuder
in till en gemensamt nyskriven och komponerad musikteater. Under ledning
av Tina Glenvik och Michael Howell jobbar studenterna fram en ny och i
skrivande stund ännu okänd berättelse som ska utspelas på en scen med
många olika uttrycksformer. Ett experiment i form och stil, som erbjuder
studenterna möjlighet för verkligt samarbete och risktagande i
skapandeprocessen.

Priserna är inklusive hanteringsavgift. OBS: Vid återköp av biljett återbetalas ej hanteringsavgiften.