Musethica

9 feb 2018 12:30 - 13:30

Kungliga Musikhögskolan, Valhallavägen 105, 115 51 Stockholm


Professor Mats Zetterqvist och studenter framför P. Tjajkovskij: ”Souvenir de Florence” Sextett för stråkar d-moll op 70.

Mats Zetterqvist – violin
Liana Svensson – violin
Vidar Meilink – viola
Saara Kurki – viola
Amalie Stalheim – cello
Fred Lindberg – cello

Musethica är ett internationellt utbildningsprogram som erbjuder omfattande konsertträning för unga musiker.

Konserterna erbjuds gratis och äger rum i skolor, särskolor, sjukhus, LSS-verksamheter, fängelser, ålderdomshem, hospice, härbärgen för hemlösa, rehabiliteringsavdelningar, asylboenden, mm. En viss del av konserterna spelas även för allmänheten i traditionella konsertsalar. Dagens Lunch konsert är ett exempel på en sådan.

Konserten arrangeras av Musethica i samarbete med KMH.

Gratisbiljett

Stängd