Mer svensk Musikvår i Nathan Milsteinsalen

23 mar 2018 17:00 - 18:00

Kungliga Musikhögskolan, Valhallavägen 105, 115 51 Stockholm

Nutida musik framförd av studenter vid Institutionen för klassisk musik.

Ylva Nyberg Bentancor Daghuden – Natthuden
1967-

Lisa Chenevier – violin

Erik Winroth – viola

Linnea Vikström – violoncell

Anna Hansson – kontrabas

Armaan Madar – piano

Henrik Wassenius – slagverk

Mia Roiko-Jokela – flöjt

Ben Aldren – klarinett

Edmond Shishko – saxofon

Dirigent: Jan Risberg

Torbjörn Iwan Lundquist Metamorphoses 1965
1920-2000 för accordeon solo

Irina Serotyuk – accordeon


Bo Nilsson Quantitäten 1958 1937- Maja Korp – piano

Anders Hillborg Duet för clarinett och violin 2009
1954-

Wojciech Sokoùowski – klarinett
Agata Kawa-Cajler – violin

Jesper Nielsen Tre bedrägliga canons uruppförande 2015
1989-för två accordeon

Irina Serotyuk och Mara Peiseniece – accordeon

Ida Fahl Meditation á deaux 2017

För marimba och vibrafon

Eric Lennartson och Pau Vila – slagverk

Zacharias Ehnvall Rondeau för violin och elgitarr 2017
1991- uruppförande

Lisa Chenevier – violin

Pål Nyberg – elgitarr

Johan Ramström (1965) La dolce vita 2011
1965- För två accordeon

Mara Peiseniece och Irina Serotyuk – accordeon

Gratisbiljett

Ej tillgänglig