Medieetikens roll i det nya digitala landskapet – vem tar ansvar?

22 feb 2018 18:00 - 19:30

ABF Stockholm,, Sveavägen 41, 111 83 Stockholm


Med internet och sociala medier har medielandskapet drastiskt förändrats. Vad blir medieetikens roll i det landskap som nu växer fram? Kan en etisk hållning bli en konkurrensfördel för de traditionella medierna när konkurrensen om publiken ökar? Och hur ska den enskilda journalisten se på sin egen roll i framtiden? I kölvattnet av #Metoo har flera frågor kring medieetik åter aktualiserats.

Välkommen till ett samtal om medieetikens roll i det nya mediesamhället, med avstamp i den nyutkomna boken Medierna och etiken av Tommy Borglund och Martin Ahlquist. I panelen, förutom författarna, Thomas Mattsson, chefredaktör Expressen, Anne Ramberg, Generalsekreterare Advokatsamfundet och Charlotta Friborg, programchef och ansvarig utgivare för SVT Nyheter.

Boken Medierna och etiken kommer finnas till försäljning på plats tills specialpris.

Medverkande:
Thomas Mattsson, Chefredaktör Expressen
Anne Ramberg, Generalsekreterare Advokatsamfundet
Charlotta Friborg, programchef och ansvarig utgivare för SVT Nyheter.

Samtalsledare:
Martin Ahlquist, författare och politikchef på Expressen.
Tommy Borglund, författare och lektor vid Örebro universitet och rådgivare inom CSR-frågor

Lokal: Katasalen, plan 1.
Observera att föreläsningssal kan ändras vid behov. Uppdaterad information om föreläsningssal finns alltid på skärmarna i ABF-husets entré. Välkommen!

Gratisbiljett

Stängd