Läsning: poesi & prosa med Johan Jönson Lina Rydén Reynols Karl Daniel Törnkvist och Balsam Karam

Stigbergstorget 8, 414 63 Göteborg
8 okt 2021 21:00 - 21:50
Superarrangör
Biljetter Gratis
Biljetter Gratis

Föreningen Textival presenterar - Textival Litteraturfestival 2021 - Var i helvete är mina pengar?

Plats: Oceanen, Stigbergstorget

Datum: 8 oktober

Tid: 21:00-21:50

Var i helvete är mina pengar? Textival Litteraturfestival 26-29 november 2020 undersöker litteraturens relation till, och samtida gestaltningar av, arbete i vid bemärkelse. Programmet består utav fyra dagar fyllda med samtal, läsningar, performance, konst och musik med författare, poeter, kulturskribenter, konstnärer och artister från Sverige, Norge, Danmark och Tyskland.

_______

21:00-21:50 Textival Litteraturfestival - Läsning: poesi & prosa

Johan Jönson, Marginalia/Xterminalia (2019), Lina Rydén Reynols, Läs mina läppar (2019), Karl Daniel Törnkvist, Himlen (2020), Balsam Karam, Händelsehorisonten (2018)

Poeten Johan Jönson läser ur diktverket Marginalia/Xterminalia (2019). Två enskilda böcker publicerade tillsammans, men symbiotiskt åtskilda. Verket beskriver starkt igenkännande, malande tankar om bristen på pengar, och den tvingande nödvändigheten, att genom lönearbete (till skillnad från lönlöst arbete) skaffa nya pengar. Poeten Lina Rydén Reynols, läser ur diktsamlingen Läs mina läppar (2019) - Ett diktverk som börjar på bokens baksida. Baksidan har blivit en sorts förteckning över boken IBS-nummer, typsnitt, arvoden och beräknade omsättning. Reynols debut nominerades till Borås Tidnings Debutantpris “För ett utmanande poetiskt verk som mantralikt utforskar människans och maskinens språk” och närmar sig teman som arbete, värdering och växelverkan mellan människan och samhällets system. Författaren Balsam Karam läser ur debutromanen Händelsehorisonten (2018), en roman som berör existentiella och politiska frågor men också förtryck, förlust och trauma. Poeten Karl Daniel Törnkvist läser ur sin debut Himlen - en diktsamling om arbete och omvårdnad, och om slitgöra som ärvts ner genom generationer.

Mer info: http://textival.org/

Textival Litteraturfestival 2021 är ett arrangemang av Textival med stöd av Kulturrådet, Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, ABF, Svenska Akademien, Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde och Goethe-Institut Schweden mfl.

Profile picture
Textival

Den litterära föreningen Textival har funnits sedan 2007. Vi arrangerar programserier, festivaler, textmässor, residensprogram, konsthändelser och olika samarbetsprojekt med författaruppläsningar, samtal, kulturdebatt, workshops, utställningar och konstvandringar. Vi besöker och samarbetar med litteraturhus, författarutbildningar, bibliotek, biennaler, konsthallar, festivaler, gallerier och olika kulturaktörer där vi tvärkulturellt strävar efter att skapa nya former för hur, var och när litteratur kan synas och höras.

Till sin form kan Textivals utåtriktade verksamhet beskrivas som nomadisk; vi har ingen fast scen, utan arrangerar i samarbete med en rad olika lokala aktörer på de platser vi besöker. Vi har kontor i Göteborg och i Mollaryd, vilket innebär att en stor del av våra arrangemang förläggs till olika stadsdelar och områden i dessa orter.

Textival verkar för en bred, diversifierad och tillgängliggjord litteraturscen av hög kvalitet i Göteborg och Västra Götaland. Med vår programverksamhet skapar vi sammanhang där aktuella och angelägna frågor i den samtida litteraturen och kulturdebatten får möjlighet att möta ett brett litteraturintresse. Vi verkar i spänningsfältet mellan konst och litteratur och undersöker hur curatoriella och konstnärliga metoder kan tillämpas i nya oväntade rum.

Eventet är avslutat

Läsning: poesi & prosa med Johan Jönson Lina Rydén Reynols Karl Daniel Törnkvist och Balsam Karam

Visa detaljer
Vill du gå på fler events?

Registrera dig för att få handplockade events direkt till din mail.