Kvalitet i filosofiska samtal - om att systematiskt undersöka och utveckla dialogkvalitet

22 maj 2021 10:00
23 maj 2021 17:00

Kursinnehåll

Många som praktiserar filosofiska gruppsamtal med barn, ungdomar eller vuxna har starka positiva erfarenheter av samtalen, men hur försäkrar vi oss om att det vi gör är bra? Och hur arbetar vi med att bli ännu bättre som samtalsledare? Inom kursen kommer vi huvudsakligen att arbeta med nedanstående frågor:

  • Vad är kvalitet inom filosofiska samtal?
  • Hur kan vi systematiskt och pålitligt värdera kvalitet inom filosofiska samtal?
  • Hur kan vi systematiskt utveckla det egna samtalsledarskapet?

För att närma oss svar på dessa frågor kommer vi under kursen att använda oss av ett strukturerat observationsverktyg som kallas ”ART” (Argumentation Rating Tool) under kursen, vilket utvecklats av bl.a. professor Alina Reznitskaya från IAPC (Institute for the Advancement of Philosophy for Children), i USA. IAPC grundades av Matthew Lipman, som på 1960-talet startade ”Philosophy for Children” (P4C). Detta verktyg har översatts till svenska av kursledarna med kollegor.

I kursen tar vi utgångspunkt i Reznitskaya, A., & Wilkinson, I. A. G. (2017). The Most Reasonable Answer. Cambridge, MA: Harvard Education Press. Boken kan med fördel införskaffas av deltagarna på egen hand inför kursen, men detta är inte ett krav. Det går även bra att delta i kursen utan litteraturen eller med planen att införskaffa den efter kursens avslut.

Deltagarna kommer att själva få praktisera samtalsledning och delta i samtal. Utifrån dessa samtal kommer vi att träna oss på att bedöma kvalitet i samtal, och på att hitta systematiska och pålitliga metoder för att utveckla kvaliteten i vårt samtalsledarskap. Därmed kommer deltagare i kursen också att under kursen få feedback med syfte att utveckla sitt samtalsledarskap.

Till följd av rådande samhällsläge hålls kursen som en distansbaserad kurs via Zoom. Länk kommer att meddelas till anmälda deltagare.

Den här tvådagarskursen är för dig som arbetar eller vill arbeta med filosofisk praxis. Kursen är meriterande om du vill listas bland SSFP:s praktiserande medlemmar.

Förkunskaper Detta är en fortsättningskurs. Du förutsätts ha gått SSFP:s introduktionskurs i filosofisk praxis eller motsvarande (ange i meddelande till arrangören vilken utbildning du i så fall vill åberopa).

Kostnad: 2 275 kr (medlemmar i SSFP) 2 620 kr (övriga). Bli medlem här

Datum: 22–23 maj 2021
Tid: 10.00–17.00 båda dagarna
Plats: Online via Zoom
Antal platser:
Max 16 deltagare
Sista anmälningsdag: 15 maj

Avbokningsregler: Vid avbokning 7 dagar innan kursstart ges ingen återbetalning. Att skicka en ersättare fungerar också. Kursen genomförs bara vid tillräckligt antal anmälningar.

Kursledarna
Fil. doktor Ylva Backman har mer än ett decenniums erfarenhet av praktik, undervisning och forskning inom filosofiska samtal. Hon har en lärarutbildning, samt utbildning inom filosofi från Stockholms universitet och Luleå tekniska universitet (LTU). Ylva har under ett antal år undervisat i filosofi, pedagogik och specialpedagogik. Hon är för närvarande forskningsledare för ett projekt om filosofiska samtal finansierat av Vinnova, och har tidigare även fått finansiering av Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond.

Fil. doktor Viktor Gardelli har också över ett decenniums erfarenhet av praktik, undervisning och forskning inom filosofiska samtal. Han är medlem i forskningskommittén i den världsledande organisationen inom filosofiska samtal ICPIC – International Council of Philosophical Inquiry with Children. Viktor är även topic editor på philpapers.org för ämnet ”philosophy for children; ethics”. Han har studerat teoretisk och praktisk filosofi i Luleå och Örebro, samt praktisk filosofi vid Stockholms universitet.

Kursledarna har forskningssamarbete med forskare från IAPC, bl.a. samarbetar kursledarna med Alina Reznitskaya. Kursledarnas forskning har rönt internationell uppmärksamhet och publicerats i internationella tidskrifter, presenterats vid världskongresser och konferenser, och publicerats i internationella böcker om filosofiska samtal. I sin forskning har de själva bl.a. arbetat med det verktyg som deltagarna vid kursen kommer att få träna sig i att använda.

Vill du gå på fler events?

Registrera dig för att få handplockade events direkt till din mail.