Korta avbrott innan vi fortsätter

11 jan 2019 19:00 - 21:00

Årsta Folkets Hus , Hjälmarsvägen 32, 120 53 Årsta

Korta avbrott innan vi fortsätter  

Medverkande: Åsa Lundvik Gustafson, Kristiina Viiala, Emelie Wahlman, Julia Kraus Dybeck  

Ljud: Tanya Byrne 

Dramaturg: Mattias Andersson. 

Det är ett tragikomiskt och absurd arbete som går mellan text och rörelse där vi utforskar "diagnos samhället". En plats där allt och alla ska diagnosticeras, kategoriseras och där alla tillslut blir avvikelser från normen. Vi vill i arbetet betona vikten av abstrakta värden, ifrågasätta normalitetsbegreppen och psykiatrins makt i definierandet av normaliteter. Vi utforskar var gränserna går mellan verklighet och fiktion och de roller vi bär, hur gör man sig fri rollen och hur förverkligar vi de roller, masker vi blir tilldelade/bär. Vad är galenskap? I arbetet tar vi inspiration från texter av Oliver Sacks och Karin Johannisson. 

Fullt pris Ej tillgänglig
Arbetslös, pensionär, studerande Ej tillgänglig