Konstfacks julmarknads-pop-up

1 dec 2020 14:00 - 20 dec 2020 19:00

Nästan inget är som vanligt men designen, konsten och konsthantverket består. Konstfacks studentkår öppnar en tillfällig butik där ni nu kan ta del av allt det fantastiska som Konstfacks studenter skapat.

Öppet tisdag–fredag, 14–19, lördag–söndag 10–18.

Observera att platsen är Liljeholmstorget Galleria, plan 1.

Förboka via Billetto. Drop-in via nummerlapp på plats. Begränsat antal besökare.

Entré 20 kr. Kontantfri butik.

Håll avstånd inne i butiken och stanna hemma om du är sjuk! 💝

Eventuella avbokningar måste göras i god tid så vi hinner administrera dessa.


Almost nothing is as usual but the design, art and crafts persist. Konstfack's student union opens a temporary shop where you can take part in all the fantastic things that Konstfack's students have created.

Open Tuesday–Friday, 14–19, Saturday–Sunday 10–18.

Please note that the location is Liljeholmstorget Galleria, floor 1.

Pre-book via Billetto. Drop-in via que tickets on site. Limited number of visitors.

Admission 20 kr. Cash-free shop.

Keep distance and stay home if you are ill! 💝

Any cancellations must be made in good time so we have time to administer these.


Vill du gå på fler events?

Registrera dig för att få handplockade events direkt till din mail.