Konsert: Skärpunkt med Peter Schuback och Magnus William-Olsson

4 maj 2017 17:00 - 19:00

Dome of Visions, Valhallavägen 79, 114 28 Stockholm


Vi på Dome of Visions är glada och stolta att få vara värdar för två konserter av PETER SCHUBACK med gäster. De bägge konserterna binds samman av en gemensam idé. Utgångspunkten är att ställa två presentationer mot varandra och låta dem fungera som parallella läsningar. Åhörarna kommer själva att välja vilken de vill lyssna till. Den ena eller den andra eller båda som ett samspel.

I SKÄRPUNKT, den 4 maj, medverkar MAGNUS WILLIAM-OLSSON. Han kommer att läsa en text parallellt med Peter Schubacks cellospel. Texten som framförs är dels WILLIAM-OLSSONS egen och dels hämtad ur LOTTA LOTASS Fjärrskrift. Peter Schoback framför samtidigt musik av Biber, Pousseur, Reimann, Kurtag samt egen musik.

Efter mötet mellan text och musik kommer Peter Schuback att framföra några egna verk för solocello. Dessa verk har tidigare inte framförts för publik.

Missa inte detta unika tillfälle att uppleva musiken och den speciella akustiken och arkitekturen som Dome of Visions erbjuder. Detta är den andra konserten i samarbPETER SCHUBACK är cellist och tonsättare. Han var tidigare anställd vid Malmö Musikhögskola. Han har komponerat ett stort antal verk för olika besättningar såsom verk för soloinstrument, ensemble, kör och orkesterverk samt även Elektro-Akustisk Musik (EAM). Hans musik, både som tonsättare och cellist, finns på LP och CD och han har givit konserter i hela Europa och i Syd- och Nordamerika.etet med Peter Scuback. Den första hölls den 20 april.

MAGNUS WILLIAM-OLSSON är poet. Hans senaste böcker är Poetens verk - Alejandra Pizamik (Ariel, 2017) och Eremitkräftans sånger Wahlström & Widstrand). Magnus William-Olsson är också översättare, bl.a. av Sapfo, Kvafis, Paulo Britto och Gloria Gervitz. Hans egna verk finns översatta till ett tjugotal språk.

Biljett

Stängd