Konsert-konsert!

24 maj 2019 19:00 - 20:00

Nathan Milsteinsalen, Kungl. Musikhögskolan, Valhallavägen 105, 115 51 Stockholm

Cecilia Zilliacus studenter spelar violinkonserter och sonater.

Musik av Bruch, Mendelssohn, Aulin, Saint-saëns och Bach.