Konsert för orkester

23 nov 2018 19:00 - 21:00

Kungasalen, Kungl. Musikhögskolan, Valhallavägen 105, 115 51 Stockholm

KMH Symfoniorkester spelar musik av Ehnvall, Nielsen och Bartók.

Uruppförande av Zacharias Ehnvalls stycke Force Majeure-Formation-Ouvertyr, Carl Nielsens flöjtkonsert och Béla Bartóks Konsert för orkester.

Solist: Laura Michelin

Dirigent: Stefan Solyom

Gratisbiljett Ej tillgänglig