Klimatavtalets framtid

25 sep 2017 18:00 - 20:00

ABF Stockholm,, Sveavägen 41, 111 83 Stockholm


Pariskonferensen om det internationella klimatavtalets fortsatta framtid i slutet av 2015 bedömdes ha givit ett bättre slutresultat än förväntat. Målet ska vara att sträva till en begränsning av den globala temperaturförhöjningen till 1,5 grader. En rad konkreta insatser krävs nationellt och internationellt för att kunna uppnå målet.

Ett nytt läge har uppstått efter att Donald Trump tillträtt som USA:s president. Redan under presidentvalskampanjen lovade han att säga upp USA:s anslutning till Parisavtalet, vilket han fullföljt och därigenom hamnat på kollisionskurs med många länder i Europa och världen, liksom med en stor del av den inhemska amerikanska opinionen.

Vad händer nu med klimatpolitiken globalt?

Medverkande:
Stina Bergström, klimat- och miljöpolitisk talesperson för Miljöpartiet
Jytte Guteland, Europaparlamentariker (S)
Anders Turesson, Miljöforskningsberedningens huvudsekreterare
Anders Wijkman, Miljömålsberedningens ordförande

Biljett

Stängd


Biljett för dig som är arbetssökande, pensionär eller student

Stängd