Klass och döden – den ojämlika hälsan i klassamhället

23 apr 2018 12:00 - 13:30

ABF Stockholm,, Sveavägen 41, 111 83 Stockholm

Obs! Högt publiktryck på denna föreläsningsserie. För att vara säker på att få plats, förboka din biljett snarast!

Människors klass i samhället bestämmer i hög grad hur länge man lever och hur bra förutsättningar människor har att leva friska liv. Även i Sverige har klass förödande konsekvenser för människors hälsa. Människors utbildning, inkomst och yrke påverkar starkt deras hälsa och skapa ett samhälle där hälsa är ojämlikt fördelad mellan samhällsklasser.

Trots det folkhälsopolitiska målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen är ojämlikhet i hälsa ett stort problem i Sverige, och i allt högre grad. Politiska och ekonomiska förändringar så som den svenska välfärdens marknadsanpassning och nya former för ägande och skuldsättning kan sägas ha lett till en växande ojämlikhet i hälsa för Sveriges befolkning.

Hur kan vi bryta denna utveckling? Vilka åtgärder är realistiska och nödvändiga för att skapa ett samhälle där dina inkomster, din utbildning eller ditt yrke på förhand inte bestämmer att du kommer dö i förtid?

Föredraget är en del av Katalys samtalsserie "Klass i Sverige".

Arrangörer: Katalys och ABF Stockholm

Medverkande:
Karl Gauffin, doktorand i Hälsostudier på Stockholms universitet och rapportförfattare Klass och hälsa.
Christer Hogstedt, professor på Karolinska institutet och rapportförfattare
Per-Olof Östergren, professor i socialmedicin Lunds universitet och rapportförfattare

Fler medverkande tillkommer.

Lokal: Sandlersalen, plan 1.
Observera att föreläsningssal kan ändras vid behov. Uppdaterad information om föreläsningssal finns alltid på skärmarna i ABF-husets entré. Välkommen!

Obs! Högt publiktryck på denna föreläsningsserie. För att vara säker på att få plats, förboka din biljett snarast!

Biljett

Ej tillgänglig

Student, pensionär, arbetssökande, 6F-medlem, CMS-medlem

Ej tillgänglig