Kapitalet, överheten och alla vi andra – EFTERMIDDAG

25 aug 2018 13:00 - 16:30

ABF Stockholm, Sveavägen 41, 111 83 Stockholm

OBS! Här köper du biljett till eftermiddagsprogrammet.
För att köpa biljett till förmiddagen, klicka här!

I decennier var klassamhället som bortblåst i den politiska debatten. Även partier på vänstersidan ansåg att arbetarklassen var överspelad som politisk kraft och sträckte sig mot medelklassen. Sedan kom Trump, Brexit, Le Pen, men också Sanders, Corbyn och frön till en pånyttfödd radikal socialdemokrati.

Katalys har under våren 2018 tagit fram en rapportserie som uppdaterar klassanalysen av Sverige. Utifrån ett tjugotal forskarrapporter vill vi under denna heldagskonferens summera och diskutera klassamhället Sverige. Dagen är uppdelad i ett förmiddags- och ett eftermiddagspass med möjlighet till lunch emellan. Det går att köpa biljetter till antingen förmiddagen eller eftermiddagen.

Välkommen på en hel dag späckad med spännande samtal och gäster!

Lokal: Z-salen, 1 trappa

Förmiddag, kl 10–12
Med: Daniel Suhonen, Kajsa Ekis Ekman, Göran Ahrne, Lovisa Broström, Anders Neergaard, Niels Stöber, Enna Gerin, Hampus Andersson.

På förmiddagen ger vi svar på hur det svenska klassamhället ser ut i dag. Daniel Suhonen föreläser om behovet av en klassanalys och hur vi vänder utvecklingen mot ett allt mer hårdare klassamhälle.

Vad är klass och vilka motsättningar och klassallianser har vi identifierat? Hur mobiliserar vi en majoritet för en progressiv jämlikhets- och välfärdspolitik?

Eftermiddag, kl 13–16
Med: Åsa Linderborg, Göran Therborn, John Lapidus, Lena Sohl, Markus Kallifatides, Liv Sunnercrantz, Per Svensson, Johan Ingerö.

På eftermiddagen analyserar vi makt- och förmögenhetsstrukturer i dagens samhälle. Vem äger resurserna och vad gör ojämlikheten med det gemensamma?

Efter det låter vi borgerliga opinionsbildare ger oss deras perspektiv på klassamhället. Är borgerligheten rädd för att prata om klassamhället? Ser de något värde i att prata om klass?

Dagen avslutas med en föreläsning och en presentation av den världsledande sociologen Göran Therborn utifrån hans nya bok ”Kapitalet, överheten och alla vi andra” samt ett samtal mellan Göran Therborn och Aftonbladets Åsa Linderborg, aktuell med boken ”Populistiska manifestet” (tillsammans med Göran Greider).

Efter decennier av nyliberal politik, avregleringar och privatiseringar ser vi de växande klyftorna allt tydligare. Ojämlikheten ökar, otryggheten tilltar och bostadsbristen är i vissa delar av landet enorm. Samtidigt får vi fler miljardärer för varje år som går. Vi frågar oss – vill vi verkligen ha det så, eller finns det alternativ?

OBS! Här köper du biljett till eftermiddagsprogrammet.
För att köpa biljett till förmiddagen, klicka här!

Ordinarie

Stängd

Student, arbetssökande, pensionär

Stängd