Israel–Palestina-konflikten

Den 70-åriga konflikten mellan israeler och palestinier har ingen lösning i sikte. I samband med staten Israels 70 års jubileum i slutet av maj kan tvärtom konstateras att konflikten förvärras. President Trump har provocerat Palestina, arabvärlden och internationella samfundet genom att flytta USAs ambassad från Tel Aviv till Jerusalem. De brutala dödsskjutningarna och materiella förstörelsen har på nytt trappats upp i Gaza. Israeliska bosättningarna på ockuperad mark, inklusive i östra Jerusalem, utvidgas, inga förutsättningar finns nu för en tvåstatslösning och den palestinska flyktingfrågan är olöst.

Hur är läget nu i Israel–Palestina-konflikten? Vad bör göras under rådande omständigheter?

Medverkande:
Thomas Hammarberg, tidigare Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter
Bitte Hammargren, Mellanösternexpert, FOI
Evin Incir, biträdande internationell sekreterare, socialdemokraterna
Ulf Carmesund, internationell sekreterare för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, STS samtalsleder seminariet

Lokal: Katasalen, plan 1
Observera att föreläsningssal kan ändras vid behov. Uppdaterad information om föreläsningssal finns alltid på skärmarna i ABF-husets entré. Välkommen!

Ordinarie

Ej tillgänglig

Student, pensionär, arbetssökande

Ej tillgänglig