Invandring och integration

11 apr 2018 13:00 - 15:00

ABF Stockholm,, Sveavägen 41, 111 83 Stockholm


Välkommen till ett seminarium om invandring, flykt och integration där vi närmar oss ämnet från såväl internationellt som nationellt perspektiv.

Program:
– Den internationella migrationen och vår framtid
Stefan Jonsson, professor vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO) Linköping Universitet

– Invandring idag: hur många, varifrån, motiv till migration
Joakim Palme, professor vid Uppsala Universitet

– Asylrätten: vad gäller nu, vilka följder det nuvarande systemet har, vad skulle kunna ändras
Lisa Pelling, utredningschef på Arena idé

– Fungerar integrationen? Ett perspektiv bakåt: Integrationen av flyktingar från Balkan på 1990-talet.
Branka Likic–Brboric, Bitr. professor vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO) Linköping Universitet

Paus

– Klarar vi integration idag och i framtiden?
Irene Wennemo, statssekreterare

– Avslutande samtal: Hur påverkar invandringen välfärden?
Samtal mellan Irene Wennemo, Lisa Pelling och Joakim Palme

Samtalsledare: Carl Tham

Lokal: Hedensalen, plan 4.
Observera att föreläsningssal kan ändras vid behov. Uppdaterad information om föreläsningssal finns alltid på skärmarna i ABF-husets entré. Välkommen!

Biljett

Stängd


Student, pensionär, arbetssökande

Stängd