Introduktion till filosofisk praxis

17 okt 2020 09:00
18 okt 2020 17:00
Biljetter 1.975,00 SEK - 2.275,00 SEK
Biljetter 1.975,00 SEK - 2.275,00 SEK

Filosofisk praxis handlar i stort om att filosofera i dialog. Inspirationskällan var från början filosofen Sokrates (469 f.Kr–399 f.Kr.). Det har sedan främst 1980-talet utvecklats vidare till en mängd metoder, perspektiv och teorier anpassade för grupper inom skola, vård, företag, organisationer och för att möta livsfilosofiska frågor.

Under helgen kommer vi framför allt arbeta med filosofiska samtal i grupp och konkret fokusera på:

  • Vad är filosofisk praxis?
  • Verktyg och perspektiv som tydliggör vad vi gör när vi filosoferar i dialog och hur vi gör det. Exempelvis genom sokratiska frågor.
  • Prova att filosofera genom att använda estetiska uttryck som exempelvis konst och teater.
  • Filosofisk loggbok - vi avsätter tid då vi använder oss av en loggbok för skriftlig individuell reflektion.
  • Vi kommer att utforska begreppen lyssnande, nyfikenhet och dialog.
  • Filosofiska övningar och tips för att filosofera vidare på sin arbetsplats och i sin vardag.

Efter avslutad kurs erhåller deltagarna ett intyg från Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis (SSFP). Kursen är en introduktion och meriterande för att bli godkänd som filosofisk praktiker. Mer om kriterier för att bli godkänd av SSFP kan du läsa här.

Förkunskaper
Inga formella förkunskaper i filosofi krävs. Kom med öppet sinne och en vilja att filosofera med andra!

Kostnad: 2 275 kr / 1 975 kr (reducerat pris för medlemmar i SSFP - bli medlem här)

Sista anmälningsdag: 10 oktober.

Avbokningsregler: Vid avbokning 7 dagar innan kursstart ges ingen återbetalning. Vid avbokning 8-14 dagar innan kursstart återbetalas 50 % av kurskostnaden. Att skicka en ersättare fungerar också. Kursen genomförs bara vid tillräckligt antal anmälningar.

Kursledare
Lars Hammer är praktiserande filosof med studier från Södertörns högskola och Høgskolen i Buskerud i samarbete med Norsk Selskap for Filosofisk Praksis (NSFP). Han driver filosofikaféer i Stockholm, bygger filosofisk praxis-projekt i Dalarna, håller kurser och workshops i filosofisk praxis där det efterfrågas samt undervisar i filosofi vid ESS-gymnasiet i Stockholm. Lars formulerar gärna frågor om hur filosoferande, andlighet, förnuft och ansvar kan kombineras och jobbar gärna med filosofisk praxis i olika film-, teater- och impro-sammanhang. Mer om Lars Tankepausa.

Miriam van der Valk
är praktiserande filosof med studier i filosofi från University of Auckland, Nya Zeeland, Universiteit van Amsterdam, Nederländerna, liksom hos American Philosophical Practitioners Association i New York, USA. Miriam modererar panelsamtal, organiserar evenemang, kurser och workshops, spelar in poddar, skriver, föreläser och coachar i sin filosofiska praktik, Filoprax.

Sofia Wrangsjö är praktiserande filosof med studier i filosofi från Stockholms universitet. Hon har även läst filosofiska samtal med barn steg I och II vid Luleå tekniska universitet. Sofia leder filosofiska samtal med vuxna på arbetsplatser, håller filosofikaféer och andra filosofiska samtalsgrupper för vuxna samt arbetar som konstpedagog med filosofisk inriktning på Moderna museet. Hon är särskilt intresserad av filosofiska undersökningar som tar avstamp i bild. sofiawrangsjo.se

Profile picture
Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis

Är du intresserad av filosofi – av livets stora frågor, etik, politik? Vill du besöka ett filosoficafé, lära dig mer om hur man kan filosofera eller utbilda dig till samtalsledare?
Svenska sällskapet för filosofisk praxis, SSFP är en förening för filosofer, filosofiska praktiker och för dig som vill filosofera med andra.

Vill du gå på fler events?

Registrera dig för att få handplockade events direkt till din mail.