Internationell utblick: Det svenska ubåtskriget

28 jan 2020 18:00 - 19:30

ABF Stockholm, Sveavägen 41, 111 83 Stockholm

1980-talets Sverige präglades av ständiga ubåtsjakter mot en gäckande fiende. Inget annat land utsattes för dessa intrång. Tidigare hade flera stater kränkt vårt territorialhav men på 1980-talet trängde små ubåtar till och med in i våra hamnar och marinbaser. Oppositionsledaren Ulf Adelsohn (m) sa: För första gången sedan 1809 möter svenska soldater utländska soldater på svensk mark. Det visar hur allvarligt detta är.

Idag vet vi att US Navy hade ytterst hemliga hydrofoner i svenska vatten, som följde rörelserna till alla sovjetiska ubåtar. De gjorde inga djupa intrång, sa amerikanerna. Hydrofonerna underhölls av små ubåtar som togs in till Östersjön på ombyggda handelsfartyg.  På 1980-talet, när amerikaner och britter såg svensk utrikespolitik som oacceptabel, kunde dessa ubåtar visa upp sig för fiskare och seglare. Diplomater, journalister och forskare talade om ”ryssen”. Svenska regeringen protesterade mot Moskva i skarpa ordalag, men tvingades senare till reträtt.

Tunanders bok omkullkastar den tidigare allmänna svenska uppfattningen om ubåtsfrågan. Stämmer Tunanders bild?

Under seminariet diskuteras boken tillsammans med Ola Tunander som även skrivit ett flertal böcker om säkerhetspolitik och civil expert i svenska ubåtsutredningen 2001 tillsammans med Mathias Mossberg, huvudsekreterare i 2001 års ubåtsutredning.

Medverkande:
Ola Tunander, research professor emeritus vid fredsforskningsinstitutet PRIO i Oslo och författare
Mathias Mossberg, tidigare ambassadör, huvudsekreterare i 2001 års ubåtsutredning.

Samtalsledare:
Anders Björnsson, historiker, journalist, medlem av Militärhistoriska kommissionen och tidigare redaktör för Baltic Worlds

Lokal: Hedénsalen, plan 4
Observera att föreläsningssal kan ändras vid behov. Uppdaterad information om föreläsningssal finns alltid på skärmarna i ABF-husets entré. Välkommen!