Hur påverkas din hälsa senare i livet av ditt yrke och socioekonomisk position?

12 sep 2018 13:30 - 15:30

ABF Stockholm,, Sveavägen 41, 111 83 Stockholm

Hälsa senare i livet påverkas av förutsättningar och exponeringar under hela livet och erfarenheter från arbetsmarknaden bidrar till formandet av ojämlikhet i hälsa i den äldre befolkningen. Denna presentation behandlar hur socioekonomisk position och yrkets komplexitetsgrad är relaterat till hälsa senare i livet.

Föreläsare: Alexander Darin-Mattsson, med. doktor, Aging Research Center (ARC), Karolinska Institutet & Stockholms Universitet, numera Database Manager vid The National E-infrastructure for Aging Research (NEAR).

Lokal: Sandlersalen, plan 1.
Observera att föreläsningssal kan ändras vid behov. Uppdaterad information om föreläsningssal finns alltid på skärmarna i ABF-husets entré. Välkommen!

Medlem i PRO, SKPF, SPF

Stängd

Ordinarie

Stängd