Hur hanterar jag mitt explosiva barn?

6 okt 2018 11:00 - 7 okt 2018 15:00

Gravörgatan 1, 253 60 Ramlösa, Sverige, Gravörgatan 1, 253 60 Ramlösa


Den här kursen är för dig som behöver utveckla verktyg i ditt föräldraskap eller din pedagogiska roll för att hantera bråk, konflikter och bristande förmågor hos barnet. Vi utgår från lågaffektivt bemötande. Kursen riktar sig främst till dig med barn i åldrarna 4-12 år. Det är möjligt att applicera verktygen på övriga åldrar också.

Följande kommer vi gå igenom under 2 halvdagar:

• Vad ligger bakom barnets beteenden?
• Hur hanterar jag mitt barn bäst- lågaffektivt bemötande
• Identifiera barnets bristande förmågor
• Problemlösning och samarbete
• Den sociala skammen- vad ska andra tycka och tänka?
• Hur hjälper jag till att stärka mitt barns självkänsla?
De olika ämnena är underlag för gruppdiskussioner samt praktiska övningar.
Genom kursen får ni möjlighet att:
• Träffa andra föräldrar/ pedagoger och dela era erfarenheter
• Hitta verktyg för att stärka relationen till erat barn
• Förstå mekanismerna bakom varför erat barn får utbrott
• Hitta verktyg för att stärka barnets självkänsla
• Hitta verktyg för att förbättra kommunikationen med erat barn
• Minska onödiga konflikter

LEDARE
Jag som leder kursen heter Emma Johansson är utbildad beteendevetare och samtalscoach. Jag driver företaget Godgrund som arbetar både med föräldracoaching riktat mot föräldrar som har explosiva barn och behöver stöd i sin vardag för att minska konflikter, men även enskilda samtal riktat framförallt kring stress/utmattning och självkänsla. Jag har själv ett explosivt barn som jag använder verktygen på med gott resultat. Jag har gått flertalet utbildningar som jag fått möjlighet att applicera i min vardag.

TID: 6 oktober 11:00-15:00, 7 oktober 11:00- 15:00

Fika och kursmaterial ingår i priset

Betald biljett

Stängd