Hur bemöter jag mitt explosiva barn och konflikter i vardagen?

24 feb 2019 10:30 - 16:00

Studieförbundet Vuxenskolan, Rådmansgatan 24, Skövde, Skövde

Den här kursen är för dig som behöver utveckla verktyg i ditt föräldraskap eller din pedagogiska roll för att hantera utbrott och konflikter i vardagen. Vi utgår från Lågaffektivt bemötande och jobbar med verktyg som du som vuxen kan använda både förebyggande, i stridens hetta och även efter en konflikt för att den inte ska uppstå igen. Kursen riktar sig främst till dig med barn i åldrarna 4-12 år. Det är möjligt att applicera verktygen på övriga åldrar också. 

Följande kommer vi gå igenom under 1 heldag: 

• Vad ligger bakom barnets beteenden?
• Hur hanterar jag mitt barn bäst- lågaffektivt bemötande
• Identifiera barnets bristande förmågor- vad ligger bakom utbrotten?
• Problemlösning och samarbete för att åstadkomma förändring 
• Den sociala skammen- vad ska andra tycka och tänka?
• Hur hjälper jag till att stärka mitt barns självkänsla? 

De olika ämnena är underlag för gruppdiskussioner samt praktiska övningar. 
Genom kursen får ni möjlighet att:
• Träffa andra föräldrar/ pedagoger och dela era erfarenheter
• Hitta verktyg för att stärka relationen till erat barn
• Förstå mekanismerna bakom varför erat barn får utbrott
• Hitta verktyg för att stärka barnets självkänsla
• Hitta verktyg för att förbättra kommunikationen med erat barn
• Minska onödiga konflikter 

LEDARE

Jag som leder kursen heter Emma Johansson är utbildad beteendevetare och samtalscoach. Jag driver företaget Godgrund som arbetar både med föräldracoaching riktat mot föräldrar som har explosiva barn och behöver stöd i sin vardag för att minska konflikter, men även enskilda samtal riktat framförallt kring stress/utmattning och självkänsla. Jag har själv ett explosivt barn som jag använder verktygen på med gott resultat. Jag har gått ett flertalet utbildningar genom åren samtidigt som jag praktiskt fått använda min kunskap hemma i mitt föräldraskap. 
För mer info om mig och mitt företag se www.godgrundsamtal.se 

Fralla till lunch och eftermiddagsfika samt kursmaterial ingår i priset

Betald biljett Ej tillgänglig