Forskare pratar psykologi: hållbart ledarskap

7 maj 2018 18:00 - 20:00

ABF Stockholm,, Sveavägen 41, 111 83 Stockholm

Det moderna arbetslivet präglas av hög komplexitet och snabb utveckling av gränsöverskridande teknologi. Ledare är i förgrunden av dessa förändringar och har därmed i uppdrag att leda både medarbetare och verksamhet i komplexa högstressmiljöer. Föredraget presenterar ny svensk forskning med fokus på vad ledare själva behöver för att hålla i sitt uppdrag, dvs. för att kunna, orka och vilja ha en ledarroll, där vikten av både organisatoriska stödstrukturer och individuella förhållningssätt betonas. Mindfulness, eller medveten närvaro, är ett verktyg som kan stärka dessa förhållningssätt och förmågor, och därmed ledares hållbarhet.

Medverkande:
Christin Mellner, Fil.dr. i psykologi, Stockholms universitet

Lokal: Hjärtat, Entreplan.
Observera att föreläsningssal kan ändras vid behov. Uppdaterad information om föreläsningssal finns alltid på skärmarna i ABF-husets entré. Välkommen!

Gratisbiljett

Stängd