FÖRFATTARSAMTAL: Sverker Sörlin

27 apr 2020 14:00 - 15:30

ABF Stockholm, Sveavägen 41, 111 83 Stockholm


Bildning har varit ett centralt begrepp för det moderna framstegets tidevarv – en väg för den enskilda människan att lära och växa alltsedan 1700-talets upplysning. Det behövs en uppdaterad förståelse – en bildning om det som angår oss alla och som gör oss friare och samhällen säkrare.

Sverker Sörlin är idéhistoriker och författare.

Lokal: Sandlersalen, plan 1
Observera att föreläsningssal kan ändras vid behov. Uppdaterad information om föreläsningssal finns alltid på skärmarna i ABF-husets entré. Välkommen!