”föränderliga linjer”

31 maj 2019 12:30 - 13:30

Nathan Milsteinsalen, Kungl. Musikhögskolan, Valhallavägen 105, 115 51 Stockholm

En kammarkonsert med Träblåset.

Musik av Bruch, Saint-Saëns m.fl.