Folk Song Lab

20 mar 2018 11:30 - 12:00

Kungliga Musikhögskolan, Valhallavägen 105, 115 51 Stockholm


Folksången som ett kognitivt ramverk för kreativitet.

Folk Song Lab är ett explorativt konstnärligt och pedagogiskt forskningsprojekt som är baserat på de konstnärliga koncept som återfinns i traditionell svensk folksång. Utforskningen rör dels den traditionella folksångens potential som källa för vokal musikalisk kreativitet idag, dels möjligheten att utveckla traditionell folksång utifrån nya koncept. Folk Song Lab söker stimulera till ett fritt användande av folksångens musikaliska språk.

Med Susanne Rosenberg

Gratisbiljett

Stängd