eventet avslutades

Flickorna från Småland - en allsångsföreställning för seniorer