Fioriture - lunchkonsert i blomstring

30 maj 2017 12:30 - 13:30

Kungliga Musikhögskolan, Valhallavägen 105, 115 51 Stockholm


Fioriture, abbellimenti, embellishment, brodéries, Verzierungen, utsirningar, prydnadsnoter...


Många är de ord som beskriver hur utövare genom historien har ornamenterat redan komponerad musik. Men mänskligheten har kort minne. I dag är det ovanligt att musiker, för att inte tala om sångare, förväntas lägga till egna utsmyckningar till musik som ingår i den klassiska musiksfären. Improvisation och utbroderingar har trängts undan och fått leva kvar bara i vissa genrer, som till exempel jazz och andra genrer med ursprung i afrikansk musik.

Men man behöver inte gå så långt tillbaka i den västerländska musikhistorien för att hitta en annan inställning till sångarens uppgift överlag. På den här konserten kommer vi att röra oss tillbaka till 1600-talets Europa, där flera källor berättar och instruerar hur sångare bör utsmycka. Med utgångspunkt från dessa ska jag på scenen i Nathan Milsteinsalen skapa mina egna versioner av verk från 1600-talet och framåt. För den som är nyfiken på hur jag har gått tillväga kommer mer information att finnas i programbladet!

- Klara Dahlberg, sångare och student på avdelningen för Tidig Musik

Gratisbiljett

Stängd