Ett jubileum värt att fira – Kinakommittén 100 år

28 nov 2019 18:30 - 20:00

ABF Stockholm, Sveavägen 41, 111 83 Stockholm

För 100 år sedan, hösten 1919, samlades en grupp män i Stockholm för att bilda Kinakommittén, Sveriges första organisation för vetenskapsutbyte med Kina. Upptäckterna som kommittén finansierade fick stor betydelse för Kina och vetenskapen. Men vilka var det som träffades den där dagen och bildade kommittén? Vad gjorde kommittén sedan och varför? Hör om Kinakommitténs tidiga historia och om hur den förändrades i takt med de överraskande upptäckter som gjordes i Kina.

Medverkande:
Jan Romgard är sinolog och vetenskapshistoriker som disputerade vid Stockholms universitet 2013. Han är verksam vid Centrum för vetenskapshistoria på Kungliga Vetenskapsakademien och aktuell med en bok om Kina-forskaren Johan Gunnar Andersson.

Lokal: Brantingrummet, plan 1
Observera att föreläsningssal kan ändras vid behov. Uppdaterad information om föreläsningssal finns alltid på skärmarna i ABF-husets entré. Välkommen!