En bro – Rune till Stravinskij

18 dec 2018 12:30 - 13:30

Nathan Milsteinsalen, Kungl. Musikhögskolan, Valhallavägen 105, 115 51 Stockholm

Nyskriven musik av Eva Rune samt Igor Stravinskijs Oktett för åtta blåsare.

Bron emellan dröm och vaken
Av Eva Rune 
Traditionell musik från de yttre avlägsna öarna.

Med
Eva Rune – röst
Alva Granström  – röst
Annika Hammer – röst
Katarina Söderlund – röst
Svante Söderqvist – cello

Himlen var regntung och kvällen kall. 
Ljusen i mörkret reflekterades 
i tusentals vattendroppar. 
Det var rusningstrafik 
vid en av drömbroarna i staden. 
De kände igen varandra direkt 
trots att de aldrig förut träffats. 
Det blir så när människor 
från de yttre avlägsna öarna möts. 
Hon hade sett hennes osynliga vingar.

Tidigt nästa morgon samlades brobyggarna
medan det ännu var mörkt. 
De gick ombord på Stormsvalan 
och gled ljudlöst ut ur hamnen. 

Stravinskijs oktett för åtta blåsare (1923)

Laura Michelin – flöjt
Leonardo Zoncati – klarinett
Gabriella Varga Karlsson – fagott
Jonathan Bauer – fagott
Ludwig Frydén Kristensson – trumpet
Emma Granstam – trumpet
Hjalmar Ljungberg – trombon
David Cox – trombon

Gratisbiljett

Ej tillgänglig