eventet avslutades

Dotevall och Nordkvist, trumpet

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Se arrangörens profil