Discoteque - Club Animaux Fredag 19 jan

19 jan 2018 22:00 - 20 jan 2018 03:00

Best Western Hotell Savoy, Storgatan 59, 972 31 Luleå


2018 är här och allting är tillsynes som vanligt. Vardagen gör en obehagligt snabb entre efter julkoman, solen fortsätter att påminna oss om dess frånvaro och klubbscenen ekar tomt efter julens bravader… tills nu!DISCOTEQUE är en POP-UP klubb arrangerad av ANIMAUX och vi kör one night and one night only! Vi dressar om Savoy till en fullfjädrad DISCOTEQUE upplevelse och kryddar steken med bass, dans, laser och rök. En renodlad elektroniskklubb med 100% VIBE.Kom och var den absolut bästa och friaste versionen av dig själv!
Pröva något nytt!
Lev, åtminstone en kväll på det här nya året!
Förköpsbiljett med platsgaranti (Student) 80kr + serviceavgift
Du som köper studentbiljett måste ange ditt LTU-anvädarnamn samt kunna visa upp LTU-kort i dörren. Om du saknar LTU-kort får du betala fullpris i dörren.

Förköpsbiljett med platsgaranti 100kr + + serviceavgift
Entré vid dörren 120kr (Om förköpen inte tar slut)Tid: 22.00 - 03.00
Plats: Hotell Savoy
Mode: Vibe<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>2018 is here and everything appears the same. Everyday life makes an incredibly fast return after the Christmas coma, the sun keeps reminding us about it’s absence and the club scene echoes in to the emptiness left by the vivid holiday seasons abrupt end… until now!DISCOTEQUE is a POP-UP club hosted by ANIMAUX for one night and one night only! We’re going to dress up Savoy and turn it in to a full-fledged DISCOTEQUE experience, spiced with bass, dance, lasers and smoke. A pure electronic club with 100% VIBE.Come and be the best and most liberated version of yourself!
Try something new!
Live, at least for one night of this New Year!Presale with guaranteed entrance (Student) 80kr + servicefee
(You have to enter your LTU-username and show your studentcard in the enterence. If you don't have any LTU-card you will be charged regular enterence price.)

Presale with guaranteed entrance 100kr + + servicefee

By the door 120kr(If there is tickets left)Time 22:00 - 03:00
Location: Hotel Savoy
Mode: Vibe

Student-biljett/ticket

Stängd


Entré

Stängd