Dina och Jovan Rajs- Ting som bär våra minnen

3 feb 2020 19:00 - 21:00

Konstakademien, Fredsgatan 12/Jakobsgatan 27C, 11152 Stockholm

Book Release: Ting som bär våra minne

Samtal med författarna Dina och Jovan Rajs med efterföljande mingel

Moderator: Martin Ransgard, bokens redaktör  

Reading: Hanna Rajs Lundström & Hannes Meidal

Dina och Jovan Rajs föddes i forna Jugoslavien och deras uppväxt präglades av förintelsen. Dina som gömd med falska identitetshandlingar och i ständig rädsla för att bli upptäckt, Jovan både som gömd och som fånge i flera koncentrationsläger. Här berättar de sin historia genom ting som de burit med sig genom livet. Det är saker som vid första anblick kan te sig triviala, men som tillsammans vittnar om ett liv som överlevande. En papperslapp, ett släktfoto, en förlovningsring, ett schackspel – saker som gömdes när de tvingades lämna sina hem. Saker som påverkat deras sätt att tänka och känna, som påminner om deras historia och som format dem genom livet.

I samarbetet med Albert Bonniers förlag.

Tack till Kulturrådet, Stockholms Stad och Region Stockholm.