Modern teknik kan utgöra ett hot mot våldsutsatta och de verksamheter som arbetar med stöd och skydd. Telefoner och datorer kan enkelt användas för att avslöja var du befinner dig och vad du gör, och kan därmed användas för att utöva våld. 

Den 29 april bjuder Sentor och Uppsala Kvinnojour in till projektet Digital kvinnofrids andra nationella konferens om IT- och informationssäkerhet i arbetet med våldsutsatta. Under konferensen utbildas deltagarna i hur digital teknik kan användas för att utöva våld, hur dessa tekniker fungerar och vilka säkerhetsåtgärder som kan vidtas för individer och verksamheter.

Vill du gå på fler events?

Registrera dig för att få handplockade events direkt till din mail.