CoPeCo – Experimentell musik 1

5 feb 2019 12:30 - 13:30

Lilla salen, Kungl. Musikhögskolan, Valhallavägen 105, 115 51 Stockholm

Terminens första konsert med studenter på programmet CoPeCo.

På programmet Master in Contemporary Performance and Composition (CoPeCo) studerar tio studenter som spelar, improviserar och komponerar experimentell konstmusik. 
Utbildningen är ett samarbete mellan KMH och musikhögskolorna i Tallinn, Lyon och Hamburg. 
Klassen tillbringar en termin i varje land och under våren 2019 är klassen på KMH. 
Studenterna, som kommer från hela världen, är: Kelsey Cotton, Sander Saarmets, Ryszard Alzin, Tamara Laverman, Georgios Stavridis-Kotsikonas, Sandra Kuntu Blankson, Mélanie Vibrac, Jana De Troyer, Robert Menczel och Sara Constant.

Gratisbiljett Ej tillgänglig