Classical Chamber Music at Skeppsholmen Nr.3

18 jul 2018 20:00 - 22:00

Kulturfyren AB, Slupskjulsvägen 26A, 111 49 Stockholm

Welcome to beautiful Skeppsholmen for an evening with classical music!

Välkomna till sköna Skeppsholmen för en kväll med klassisk musik!

Sommaren 2018 presenterar vi spännande och välrenommerade artister med fokus på sång !

The summer of 2018 are we presenting exciting and critical acclaimed artists with focus on art song!

We also invite you to a pre concert with young musicians at 7.15 pm.Admission free

Program at 8pm: The acclaimed and experienced tenor and producer will share some of his favorite art songs with us!

Torbjörn Lillieqvist tenor Katarina Ström-Harg piano Stefan Harg clarinet

Part 1:

Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942):

Sång efter Skördeanden text Erik-Axel Karlfeldt

Wilhelm Stenhammar

1. Stjärnöga text Bo Bergman

2. Månsken ”

3. Det far ett skepp ”

Joseph Haydn:

1. Die späte Ankunft der Mutter text C.F Weisse

2. Eine sehr gewöhnliche Geschichte ”

3. She never told her love text W.Shakespeare (ur Trettondagsafton)

4. Sailors song text Anne Hunter

Thure Rangström

1. Vinden och trädet text Bo Bergman

2. Villemo text A. Strindberg

3. Melodi text Bo Bergman

Gabriel Fauré

1. Spleen text Paul Verlaine

2. Prison ”

3. Mandoline ”

Laci Boldeman

1. Mopsen text J. Krüss/ övers. Britt G Hallqvist

2. Timmerbockarna ”

Ludwig van Beethoven

Loppan text J.Goethe

Duration 50"

Interval

Part 2:

Brahms: Sonata in E flat major Op.120 Nr.2

Ingvar Lidholm: Amicizia(solo clarinet)

John Jacobsson: 3 stycken (world premiere)

Berhard Crusell:2 Songs for tenor clarinet and piano

1. Vid en väns död text J.L Runeberg

2. Uppmuntran till glädje(1822) text C.Müller

Duration 45"

Adult

Stängd

Student

Stängd

Child

Stängd