Event inställt

Circling Immersion Weekend in Skåne

600,00 SEK - 1.500,00 SEK

Plats

Datum

4 apr 2020 10:00 - 5 apr 2020 19:00

Beskrivning

Välkomna till en weekend med circling i en konferenslokal strax utanför Malmö!

Circling är en relationell praktik som låter oss möta varandra på ett mer autentiskt och nära sätt än vad vi vanligen gör. Praktiken kan beskrivas som en sorts intersubjektiv eller relationell meditation och det finns tydliga inslag av den sorts medveten närvaro vi tränar på i mindfulnessträning. I circling försöker vi vara uppmärksamma på det som händer i oss själva när vi möter andra, och vi riktar också kärleksfull och empatisk uppmärksamhet till andra och försöker vara med dem i deras värld. Tempot i samtalet är oftast långsammare än i ett vanligt samtal, för vi vill ge oss själva och varandra tid att se igenom våra invanda mönster och uppmärksamma alla nyanser i det som verkligen finns där inom oss, vår djupaste sanning i varje ögonblick.

När vi möter andra på detta öppna och autentiska sätt, när vi är sanna mot oss själva och vi delar denna sanning med varandra, uppstår en alldeles särskild kontakt mellan oss. Den särskilda kvalitet i mötet som vi då upplever uppfattas av många som djupt meningsfull och givande, och vi kan lära känna oss själv och andra på ett sätt som vi inte tidigare trodde var möjligt. Praktiken är också i högsta grad utvecklande, och många har erfarenheten att de genom circling fått syn på saker i sitt eget sätt att uppleva världen och reagera som de inte varit medvetna om tidigare.

Det är svårt eller omöjligt att beskriva erfarenheten av circling, det är någonting som behöver upplevas för att kunna förstås, och vår upplevelse är också att förståelsen hela tiden utvecklas och fördjupas ju mer tid vi ägnar åt praktiken. På vissa sätt är det som med upplevelsen av att dansa; den kan vara lekfull eller återhållsam, lugn eller expressiv, men att försöka beskriva vad man faktiskt gör när man dansar, och hur det känns att låta kroppen vara ett medium för rytmen, är väldigt svårt. Att försöka förklara för någon som aldrig dansat varför de borde göra det handlar förmodligen mer om att försöka förmedla vad dansen har gett en än om vad det är man faktiskt gör i dansen, kroppsligen. Så på samma sätt är det svårt att förmedla vad circling kan ge, men för att försöka ge lite mer konkret förståelse beskriver vi här de fem vägledande principer för kontakten som vi utgår från:

 1. Owning your experience. Att äga sin upplevelse innebär att uttrycka det som är levande och sant i en själv, inte en intellektuell analys eller ett värderande omdöme om andra. Som exempel kanske vi i stället för att säga ”Du är en så fin och trygg person” väljer att säga ”Jag känner mig trygg när jag är med dig, och jag blir glad och tacksam över att få vara här med dig”. Det är inget fel med att säga på det första sättet i ett mer vardagligt sammanhang – de flesta blir ju glada av att få komplimanger – men i det andra fallet flyttar vi fokus från en sorts omdöme av personen till vår egen upplevelse av vad som händer med oss i kontakt med den personen.
 2. Commitment to connection. Detta innebär att vi strävar efter att förbli i kontakt med det som är levande inom oss och det som sker i kontakten mellan oss, att vi är öppna för att ta emot hur andra påverkas av oss, och hur vi själva påverkas av andra. Detta leder ofta till att samtalet främst handlar om vad som händer inom och mellan oss.
 3. Staying with the level of sensation. Vi försöker så långt vi förmår att också vara uppmärksamma på vad som händer i vår kropp i mötet med andra, då vi vet att känslor ofta har kroppsliga manifestationer och kroppen kan ge oss värdefull information för att förstå oss själva bättre. Detta innebär att vi ofta stannar upp och lyssnar in till vad vår kropp vill säga oss, och många gånger kan vi då få en djupare kontakt med vår egen sanning.
 4. Trusting your experience. I vardagen pratar vi ofta utan att riktigt känna efter, eller om vi gör det väljer vi ofta att inte dela det som är levande i oss. Någon frågar oss kanske om det känns okej att vi gör så här, och vi svarar ”ja, det känns bra” eftersom det är det svar som förväntas av oss. Att lita på sin erfarenhet i circling innebär att inte bara känna efter vad som händer i oss, utan också våga gå in med det som är levande i oss på ett autentiskt sätt, även om vi inte är säkra på vad utgången av samtalet kommer att bli. Att t.ex. svara ”jag märker att jag känner mig lite kritiserad när jag hör det du säger” istället för att artigt ta emot kommentaren leder ofta till djupt meningsfulla möten mellan människor, och det kan göra att vi kommer närmare varandra istället för att skapa distans. Att lita på sin erfarenhet innebär alltså i det här sammanhanget att våga kasta sig ut och sätta ord på det vi är i kontakt med inom oss, och lita på att relationerna inom gruppen håller för det, vilket vår erfarenhet är att de alltid gör.
 5. Being with the other in their world. Slutligen försöker vi så långt vi förmår att ge aktiv och kärleksfull uppmärksamhet och närvaro till andra personer, för att ge stöd och vägledning åt dem att komma i djup kontakt med det som är levande i dem. Genom att vara närvarande med varandra på detta sätt skapas en stark och genuin kontakt som understödjer oss i att utforska vad som händer i oss själva och i mötet mellan oss.

Vi vill slutligen säga att även om circling har tydliga inslag av psykologi, psykologisk behandling och psykoterapeutiska grupprocesser så är det ingen behandlingsmetod. Circling kan inte användas för att behandla några specifika tillstånd av psykisk ohälsa, och det är ingen som har bedrivit forskning för att utvärdera eventuella positiva effekter av circling. Om du är i behov av hjälp för psykiska problem av allvarligare grad rekommenderar vi dig i stället att söka vård via din vårdcentral eller psykiatrin.

De tre personer som kommer att facilitera denna weekend har omfattande erfarenhet av circling och är för närvarande under utbildning för att bli certifierade circlingfacilitatörer genom det ledarskapsprogram som hålls av organisationen Circling Europe (länk).

Jonas Berge är legitimerad läkare och medicine doktor, verksam inom vuxenpsykiatrin där han bland annat bedriver psykoterapi med psykodynamisk inriktning. Han är också mindfulnessinstruktör och har ett intresse för meditation och personlig utveckling. Jonas hade under sin första erfarenhet med circling en djup och omvälvande upplevelse. Detta inspirerade honom att djupdyka in i praktiken, och han har sedan dess deltagit i en mängd circlingworkshops och leder en circlinggrupp i Malmö som träffas varannan vecka.

Einar Boson är en mångsysslare med starkt intresse för filosofi, meditation och personlig utveckling. Han upptäckte under sin tid på universitet att det han trott var livet i själva verket var en lågintensiv depression orsakad av ett missförstånd om vad det hela går ut på. Det är nu snart 20 år sedan och han har sedan dess haft många olika jobb och blivit både civilingenjör och gymnasielärare. Depressionen har ersatts av anknytning till hans inre, till naturen och till andra människor. Nu går han en utbildning i en skola för kroppsterapi med fokus på integration av kropp, känsla och tanke. Samtidigt jobbar han med grupp vänner på att starta ett center i köpenhamn för olika relationella praktiker. I circling upptäckte han en praktik som  tar honom till nya platser i hans inre och ett sätt att vara tillsammans som han längtat efter hela livet.

Anezka Sokol är kemiingenjör och undervisar ibland annat matematik, naturvetenskap och mindfulness på en friskola i Köpenhamn. Hon har under många år arbetat med att undervisa ashtanga yoga, och facilitering av bland annat kvinnogrupper, och har nyligen vidareutbildat sig till mindfulnessinstruktör för barn och unga. Hennes främsta intressen är utvecklingspsykologi, konst och poesi. I mötet med circling har hon funnit en självkärlek och öppenhet inför andras upplevelse av värden, som hon inte har upplevt på annat sätt tidigare. Circling, särskilt surrendered leadership-circling, känns för henne som en fest, där alla upplevelser är välkomna.

Tid:          lördag-söndag 4-5:e april kl 10-19 båda dagarna.

Plats:               Sunnanåvägen 131, Arlöv . Buss 174 från Malmö till Sunnanå tar 20 minuter från Södervärn och 10 minuter från Värnhem. Anläggningen ligger ca 500 meter från busshållplatsen i Sunnanå.

Pris:

Early bird:                                            1200 kr (till och med 1:a mars)

Early bird reducerat pris:                    600 kr (till och med 1:a mars)

Normal biljett:                                    1500 kr

Normal biljett reducerat pris:             750 kr

Vi erbjuder totalt tre biljetter till reducerat pris, avsedda för personer med låg inkomst (t.ex. studenter eller arbetslösa).

Priset inkluderar lunch och middag båda dagarna samt övernattning i enkelrum och frukost på söndagen. All mat är vegansk. Täcke och kudde finns, men sängkläder får man ta med själv. Sessionerna kommer att hållas på svenska såvida alla deltagare talar svenska, i annat fall på engelska när det behövs.

Arrangör

Lokal

Sunnanåvägen 131, 232 91 Arlöv

Vanliga frågor

 • Jag har inte mottagit min biljett via mail. Vad ska jag göra?

  Det första du kan göra är att kontrollera din spam/skräppost och mailet hamnat där. Dina biljetter skickades som en bilaga och kan ses som spam eller skräppost av vissa e-posttjänster. Du kan alltid också hitta dina biljetter under fliken "Mina biljetter" när du är inloggad på ditt Billettokonto, antingen på webbläsaren eller i vår app. För mer information, läs här.

 • Jag önskar avboka min biljett och få biljetten återbetalad. Vad ska jag göra?

  Det är arrangören som beslutar om återbetalning av biljetter på deras event. Du bör därför kontakta dem direkt för att höra vilka möjligheterna är just för dig. Du hittar deras mailadress i ditt orderbekräftelsemail eller genom att gå in på deras arrangörssida och klicka på "Kontakta arrangören". För mer information, läs här.

 • Jag har registrerat mig på väntelistan, vad händer nu?

  Om fler biljetter blir tillgängliga kommer du, tillsammans med andra som registrerat sig på väntelistan, att meddelas om detta via mail. Köp av de tillgängliga biljetterna sker därefter enligt först-till-kvarn-principen. För mer information, läs här.

 • Var hittar jag länken till ett online-event?

  Vanligtvis tillhandahåller arrangören av eventet detaljerna i orderbekräftelsen som du mottar via mail efter köp eller så kan det hända att arrangören skickar ett uppföljande mail med en länk till deras online-event. Du kan även kika in på eventsidan där du finner arrangörens beskrivning av eventet. För mer information, läs här.

 • Vad är avbeställningsförsäkring och varför skulle jag behöva det?

  Med avbeställningsförsäkringen kan du vid vissa oförutsedda händelser som hindrar dig att delta i ett eventet, begära en återbetalning. För mer information, läs här.