Boosta din pension och ditt fondsparande

17 jun 2018 10:00 - 15:00

Möteskontoret, St Eriksgatan 9, Stockholm

Läser du tidningsrubrikerna om att pensionspengarna inte kommer att räcka till och bara tanken på det orangea kuvertet gör dig matt? Som kvinna kommer du rent statistiskt att leva längre, jobba mindre och tjäna mindre. Pensionssystem kan upplevas som komplicerat och svårgenomträngligt och det är många som inte orkar sätta sig in i hur det fungerar.

Tillhör du minoriteten som förstår att du måste ta tag i din pension men inte vet i vilken ände du ska börja?

Vill du själv kunna bestämma när du ska gå i pension och hur mycket kapital du ska ha?

Då är detta ett utmärkt tillfälle för dig att ta tag i detta och investera i ditt framtida jag. Denna kurs vänder sig till dig som vill ta ett helhetsgrepp kring din pension och själv kunna påverka din finansiella framtid. Under utbildning kommer du att arbeta med din egen pension och dina fonder. Fokus ligger på er deltagare och antalet är därför begränsat till 10 personer.

Vad innehåller kursen:

Pension

 • Förståelse för hur pensionssystemet är uppbyggt
 • Premiepensionen (PPM)
 • Genomgång av tjänstepensionen och dess möjligheter, inkl. valcentral och avgifternas påverkan
 • Traditionell försäkring resp. fondförsäkring - fördelar och nackdelar
 • Efterlevandeskydd och försäkringar
 • Praktiskt arbete: Nulägesanalys och pensionsprognos

Privat pension/sparande

 • ISK/KF/Privat pension

Fonder

 • Börsen
 • Olika typer av fonder
 • Fondindex
 • Hur analyserar du en fond?
 • Riskhantering
 • Portföljteori, hur du kan sätta ihop en robust portfölj
 • Praktiskt arbete: jämföra fonder, analysera egna innehav och screena fram nya innehav.

Uppföljning

Planera din pension

Skapa en målbild/prognos (praktiskt arbete)

Efter kursen kommer du att besitta nödvändiga kunskaper för att skapa dig en rikare pension på dina villkor!

Alla kvinnor är varmt välkomna!


PS:

Du kommer att få ett antal uppgifter att utföra innan utbildningen så att du är så förberedd det bara går under utbildningsdagen. Medtag egen laptop alt. padda inkl. mobilt bankID så du kan hämta upp din uppgifter under övningarna. Wifi finns i lokalen.

Är du med i ett fackförbund som har utbildningspremie är denna kurs sannolikt avdragsgill. Kolla med ditt fackförbund. Den är avdragsgill hos Unionen.
Standardbiljett

Ej tillgänglig