Bente Gabrielsson och Erik Olsson - En föreläsning om livsstilsdesign

14 jun 2018 17:30 - 19:30

Kviberg Park Hotel & Conference, Meddelas inom kort, Göteborg

Bente Gabrielsson och Erik Olsson - En föreläsning om livsstilsdesign

Vi vill förmedla budskapet att vägen till det sätt man vill leva sitt liv går genom att optimera något så grundläggande som hälsan. Med hälsa avses här ett större, holistiskt perspektiv som inkluderar allt som påverkar vårt välmående, kortsiktigt såväl som långsiktigt. Några av de mest betydelsefulla komponenterna i detta perspektiv handlar om kost, träning, sömn, lek, sociala relationer och balansen mellan arbete och egentid, såväl som stress. Hälsa är därmed tätt sammanlänkat med övergripande livsstilsfrågor och knyter på ett tydligt vis an till frågan hur vi faktiskt önskar och vill, leva våra liv. För att komma ytterligare ett steg närmare en sådan önskad livssituation behöver vi dessutom på ett så tydligt och konkret vis som möjligt ta fram en vision som kan gestalta detta liv. Vi behöver med andra ord en klarhet i vart vi är på väg och vad vi vill. Vi behöver hitta vårt "varför". Med en vision kan vi därefter dela upp vår resa i olika målsättningar, där varje enskild målsättning för oss ett steg närmare det sätt vi önskar leva våra liv.

Vi har valt att kalla denna resa med en särskild betoning på hälsa, för livsstilsdesign. Med livsstilsdesign vill vi visa på att det är fullt möjligt för varje enskild individ att axla ansvaret för vart denna är på väg i livet. Vi är alla mer än kapabla och vi har alla full möjlighet att själva designa vår livsstil.

Vår roll i detta sammanhang är att hjälpa och stödja dig under din resa genom att dela med oss av våra erfarenheter och våra verktyg. Tillsammans kommer vi alla längre.

För att bygga det liv vi önskar behövs därmed;

  • En hälsosam kost
  • Effektiv träning och rörelse
  • Vila och återhämtning
  • En medvetenhet om lekens betydelse
  • Positiva och stödjande sociala relationer
  • En balans mellan arbete och fritid/egentid
  • Bra och effektiv stresshantering

För att dessutom effektivt designa våra liv, behövs;

  • En tydlig och konkret vision
  • Målsättningar och delmål
  • Applicerbara verktyg och ett positivt mindset

Välkomna till en insiktsfull föreläsning om hur vi sätter mål, hanterar stress och får livspusslet att gå ihop

Vi som organiserar föreläsningen är:

Bente Gabrielsson, från House of Wellness: www.houseofwellness.se

bente@houseofwellness.se

Erik Olsson, från 2StrongArms: www.2strongarms.se // erikolsson@2strongarms.se

Erik är certifierad äventyrare via Adventure Academy i Stockholm, samt certifierad "Primal Health Coach" via Primal Health Coach Institute, i Florida, USA. Erik är dessutom ultralöpare och Iron-Man deltagare. Hans drivkraft handlar om att hjälpa andra till bättre hälsa genom effektiva metoder för långsiktiga och bestående resultat.

Ta del av Facebook eventet: https://www.facebook.com/events/588116288225529/

Ordinarie

Ej tillgänglig

5 biljetter för 400 SEK (20% rabatt)

Ej tillgänglig

10 biljetter för 700 SEK (30% rabatt)

Ej tillgänglig