Barockdragspel & Tango!

17 nov 2018 16:00 - 17:00

Nathan Milsteinsalen, Kungl. Musikhögskolan, Valhallavägen 105, 115 51 Stockholm

Sonat från 1799 i kombination med nyskriven concertino med Tomas och Anita Agnas, stråkkvartett från Musikkonservatoriet Falun, Per Romin och David Lundblad.

Accordeonfestivalen arrangeras i samverkan mellan Kungl. Musikhögskolan och Sveriges Dragspelares Riksförbund.

Gratisbiljett

Ej tillgänglig