Är det amerikanska århundradet slut? Ett samtal om politik, historia och USA:s roll i världen

30 sep 2018 12:00 - 14:00

ABF Stockholm, Sveavägen, 41 Stockholm

USA är en global stormakt i förändring. År 1941 menade journalisten Henry Luce att 1900-talet var det ”amerikanska århundradet”, dominerat av USA:s politiska, ideologiska och moraliska ledarskap. Mycket talar för att denna epok är på väg att ta slut. Vilken är USA:s roll i världen under president Donald J. Trump? Hur har den sett ut historiskt? Och varför bryr vi oss så mycket om amerikansk politik i Sverige?

I detta samtal diskuterar tre framstående forskare amerikansk politik från ett internationellt och historiskt perspektiv. Vi går på djupet, bortom dagstidningarnas rapportering.

Fri entré
OBS: Samtalet sker på engelska.

Medverkande:
Dag Blanck, professor i nordamerikastudier, Uppsala universitet
David R. Roediger, professor i amerikastudier, Kansas University
Frida Stranne, fil. dr. i statsvetenskap, Högskolan i Halmstad

Samtalsledare:
Frida Beckman, docent i amerikansk litteratur, Stockholms universitet

Gratisbiljett

Ej tillgänglig