Älska dig själv. Kvinnohelg om självkärlek. Fler helger på www.lustkraft.se

10 jan 2020 18:00 - 12 jan 2020 00:00

Vretgränd 16, 753 22 Uppsala

10-12 jan: "Älska dig själv"

– självkärlek och integritet. Gränssättningsövningar.

Bli bättre på att hitta och uttrycka både ditt nej och ditt ja.


Detta är en del av årsprogrammet "Kvinnohelger om självkärlek", men du kan även gå helgen fristående. Helgerna leds av Lisa Björling, tillsammans med två terapeutiskt erfarna assistenter. Nästa femhelgers-kurs startar i januari 2019 (med denna helg). Läs mer och se filmer om helgerna påwww.lustkraft.se eller maila lisa@lustkraft.se för mer information.