Aleksander Raknes Ulriksen, slagverk

1 jun 2019 15:00 - 17:00

Kungasalen, Kungl. Musikhögskolan, Valhallavägen 105, 115 51 Stockholm

Diplomkonsert, avancerade studier klassisk musik

Efter två år på masterprogrammet i orkesterspel samt ett år på den avancerade kursen i interpretation, ger Aleksander Raknes Ulriksen sin examenskonsert på KMH. På kvällens konsert står marimban i centrum, bl.a. i E Kopetzkis konsert för marimba och stråkorkester. På programmet finns en stor variation, från traditionell klassisk musik, via elektronik till svängiga rytmer.

Aleksander säger:
- ”Jag har med omsorg valt ett program som både och roligt att spela och lyssna på, men som också visar på slagverks underbara mångfald” - välkomna!