After Ski med Ekdahl/Bagge Big Band

Wallingatan 32, 111 24 Stockholm
17 mar 2020 21:00 - 23:59
Superarrangör
Biljetter 90,00 SEK - 170,00 SEK
Biljetter 90,00 SEK - 170,00 SEK

Ställ av er skidorna och parkera sparken för gott!
Scalakällarens kultur och idrottsutskott har lämnat in en proposition för att avskaffa idrott helt och hållet, till att börja med för området runt Norra Bantorget med sträckning norrut till och med Tennstopet!
Idrotten har fastslagits ha negativ inverkan på invånarnas intresse för rusdrycker och synkoperad musik. Den senare har nyligen försetts med märkningen SAFT ”särskild anmärkningsvärd fri textur” och måste helt enkelt bibehållas samt lyftas fram. Detta försök att på detta vis gynna musikformen görs med stöd av Kungahuset samt Tritonusakademien.

De inbitna EBBB-lyssnarna kommer att känna igen sig väl i konserten, dock må hända med en nyvunnen känsla av vällust för ett ädelt ändamål som detta!

Gig senast 21:00

Öppet från kl 20:00.

Eventet är avslutat

After Ski med Ekdahl/Bagge Big Band

Visa detaljer
Vill du gå på fler events?

Registrera dig för att få handplockade events direkt till din mail.