Afghanistan och de obesvarade frågorna

14 sep 2017 18:00 - 19:30

ABF Stockholm, Sveavägen 41, Sandlersalen, 111 83 Stockholm


Pierre Schori och Anna-Karin Johansson om Sveriges roll i Afghanistankriget

Den statliga Afghanistanutredningen har pekat på en rad missgrepp och misslyckanden i den svenska Afghanistansinsatsen. Men de grundläggande politiska ansvarsfrågorna har den inte närmare berört:

Varför gick Sverige in i Afghanistanskriget?

Varför blev Sverige kvar i kriget också när en rad andra länder drog sig ur och misslyckandet var uppenbart?

Vilka slutsatser har regering och riksdag dragit av de militära och politiska misslyckandena?

Pierre Schori är en av de mest erfarna politikerna på utrikespolitikens område. Han har bland annat varit kabinettsekreterare, biståndsminister och FN-ambassadör och har även skrivit boken ”Vägen ut ur Afghanistan”.

Anna-Karin Johansson har under de senaste fem åren besökt Afghanistan ofta och länge. Fram till våren 2017 var hon Generalsekreterare i Svenska Afghanistankommitten (SAK).

Mötesledare: Carl Tham

ARRANGÖR: ABF Stockholm

Billetto stänger 1 timme innan föreläsningen. Eventuella restbiljetter säljs i dörren.

Gratisbiljett

Stängd